تبلیغات
 این زن - 6
زنگ زدم بهش و گفتم پد لاک پاک کن بیار برام. سر به سرم گذاشت و گفت نمیارم. منم گفتم باشه و قطع کردم سریع.
چند روز بود بهش اس ام اس که میدادم جواب نمیداد و زنگ که میزدم میگفت سرم شلوغه و زود قطع میکرد!
داشتم پ ر ی و د میشدم و بشدت به محبت احتیاج داشتم.
دوباره خودش زنگ زد گفت چی شده؟ گفتم بهم بی اهمیت شدی! خیلی عصبی گفت باشه باشه و قطع کرد و قهر کرد!
.
.
.
.
چرا هروقت قهر میکنی (چون اصولا توی زندگی ما من قهر نمیکنم و اوشون همیشه قهر میکنن) من یاد خوبیات میوفتم و دوست دارم زنگ بزنم بهت بگم بیا آشتی، ولی تو هیچ وقت یاد خوبیای من نمیوفتی و زنگ نمیزنی بگی بیا آشتی؟ هوم؟ داستان چیه؟


تاریخ : 11 مهر 94 | 00:10 | نویسنده : سمـــا ... | نظرات