تبلیغات
 این زن - 46
عادت ندارم صدات کنم و بگی: هوم؟
عادت داشتم صدات بزنم،
بگی جانم؟ و زل بزنی توی چشمام و منتظر باشی حرفمو بزنم...

تاریخ : 20 بهمن 94 | 14:06 | نویسنده : سمـــا ... | نظرات