تبلیغات
 این زن - 44
خواهرزادم: مگه باباجی(پدر بنده و مخفف باباجون) چه گناهی کرده که من باید بزنمش؟؟؟!!!
من: جان؟! :|
خواهرزادم: باباجی بابای خوبیه...
من: بعلههههههههه :)))
خواهرزادم: هروقت بابای بدی شد با لگدکش!!! میزنم توو سرش...
و من غش کردم از خنده.

خواهرزاده ی جانِ جِگرمان است... 
گاهی وقتا دوست دارم درسته قورتش بدم ولی افسوس که نمیشه.


*لگدکش: نمیدونم دقیقا منظور چه وسیله ایست، یحتمل لگدی است که باعث کشته شدن می شود! 

تاریخ : 14 بهمن 94 | 13:07 | نویسنده : سمـــا ... | نظرات