تبلیغات
 این زن - 27
فردا میرم تهران...
برای چند روز...
نسبت به "حضرت عشق" عاشق تر از پیشم...
نسبت به خونواده اش متنفرتر از پیش...
نسبت به دنیا سردرگم تر از پیش...
بشدت به پول احتیاج دارم. شماره حسابمو بزارم؟دعام کنید دوستانِ جان...

تاریخ : 24 آذر 94 | 15:32 | نویسنده : سمـــا ... | نظرات